“ Луксът трябва да е удобен. В противен случай той не е лукс. ”

Мисия

Мисията ни е да популяризираме философията на хелтиливинг чрез нашия холистичен подход - здравословно и балансирано хранене, подходящи физически натоварвания и движение, цялостна грижа за тялото и духа.

Стремим се да повишим културата за хелтиливинг в България, да привлечем колкото се може повече хора към здравословния и пълноценен начин на живот. Крайната ни цел е едно по-здраво общество!

Визия

За нас здравословният начин на живот (хелтиливинг) е добра кауза, затова ние предлагаме интегрирана услуга за клиента посредством индивидуален подход - с цел да превърнем хелтиливинг в лична философия, в необходимост и начин на живот на всеки съзнателен човек.

Ще се стремим да привлечем най-добрите експерти от България като консултанти на Fine Line в името на каузата ни, и постоянно ще се консултираме с експерти от чужбина, за да следим световните тенденции и да предлагаме иновативни и качествени услуги в България.