“ Луксът трябва да е удобен. В противен случай той не е лукс. ”

Здравен мениджмънт и корпоративен уелнес

Специално за компаниите в България, които искат да инвестират в най-ценния си ресурс – човешкият, Fine Line предлага различни услуги в сферата на здравния мениджмънт и цялостни програми за корпоративен уелнес. 

Основните компоненти на цялостните Fine Line програми за корпоративно здраве и уелнес са:

  • Диагностика/оценка – включва интервю с мениджмънта; здравен въпросник за служителите; биометрични изследвания; консултации с лекари-диетолози и други необходими лекари или експерти; ваксинации против грип и др. под.;

  • Намеса – информиране на служителите за здравословния начин на живот посредством семинари, уъркшопове, тренинги, комуникация посредством здравни бюлетини или директен мейлинг, чрез брандиране на офиса, набавяне на здравословна храна в офиса и консултации за здравословно хранене, хранителни режими и диети; организиране на награден фонд във връзка със споменатите инициативи за ангажираност на служителите и по-добра възвръщаемост на инвестициите, мотивационни програми);

  • Измерване и анализ – регулярният мониторинг и оценка на ефекта от програмата за корпоративен уелнес посредством документи, базирани на постоянното събиране на данни от участниците в програмите – служители, изпълнители, управленски кадри, дава възможност за изготвянето на подробен анализ по количествени и качествени показатели с цел оценка на удовлетворението от програмата и степента ѝ на въздействие – респективно анализът представлява и документираната възвръщаемост на инвестициите.

Статистически е доказано, че вложените средства в подобни корпоративни програми оказват сериозно въздействие върху служителите като ги правят по-продуктивни и променят средата в цялост. В Америка само проблемът с наднорменото тегло води до разходи за здравеопазване, които са с около 40% по-високи, отколкото тези за хора с нормално тегло. Преките и непреки разходи в икономиката на САЩ, свързани с наднорменото тегло, надхвърлят 100 милиарда долара годишно, и се очаква тази сума да нараства. Компания с 1000 служителя търпи средно 285 хиляди долара годишно допълнителни разходи, свързани с наднормено тегло на служителите си. Дори не говорим за стреса като глобален проблем в развитите страни, водещ до различни заболявания и проблемина личността.  Ситуацията при компаниите в Европа не е по-различна. Това е причината корпорациите да инвестират в здравни инициативи и програми, които да информират служителите, да правят превенция и профилактика. Освен здрави, мотивирани и продуктивни служители, тези програми споделят също най-добри практики и са мощен инструмент за ефективната работа на всяка компания.

Коментари

коментар(а)

Powered by Facebook Comments