“ Луксът трябва да е удобен. В противен случай не е лукс. ”

Водено от музиката въображение – да намериш път към психична промяна

Автор: Ирина Димова, Психотерапевт
Публикувано на 24/10/2013, в категории: Relax

Какво представлява Водено с музика въображение?

Създаденият от Хелън Бони метод за Водено с музика въображение е дълбинен психотерапевтичен метод, при който чрез музиката се навлиза в дълбоките пластове на психиката. В тях може да са скрити проблемни области от живота ни, минали или настоящи конфликти, както и скрити потенциали, които носим в себе си. Целта е не само да се изправим срещу тях, но и да открием силните страни, заложени в психиката ни. В този метод музиката е мост към несъзнаваното, тя потапя в променено състояние на съзнанието и „води” въображението. Образните преживявания, които клиентът има по време на сесията, възникват спонтанно и са част от неговия психичен живот. Терапевтът му помага в изследването им и в свързването с възможните промени, които клиентът търси в реалния си живот.

 

Каква е ползата от този метод? При какви случаи методът помага и се препоръчва?

Както и други психотерапевтични методи, и Водено с музика въображение има за цел психична промяна, която минава през етапите на изследване и разбиране на важни части от несъзнаваното ни, и откриване на нови възможности за развитие.

Уникалността на този метод, създаден от Хелън Бони е свързана с едновременната работа на всички нива на съзнание – телесно, психично, екзистенциално и духовно. Дори фокусът в дадена сесия да е само в едно от тях, останалите също се докосват. Ползата зависи от поставените цели в терапията. Те могат да бъдат: терапевтични – от облекчаване на телесни симптоми, свързани с психични състояния, през преработване на проблеми, свързани с разрешаването на вътрешни и междуличностни конфликти, до терапевтична подкрепа в личностното развитие и преминаването през важни житейски преходи. Методът се използва, както самостоятелно, така и като част от индивидуалната психотерапия.

 

Какъв вид музика провокира въображението?

В този метод музиката има сложното предназначение да въведе в по-дълбинните пластове на вътрешното „аз” и да задържи клиента в него, за да може на нейния фон той да проектира и изследва задълбочено своите преживявания. За тази цел се работи със специално подбрани музикални програми, базирани върху западноевропейската музикална традиция. Класическата музика е най-подходяща поради своята сложност, многоплановост и форми, основани на конфликт и развитие. Тя провокира разнообразни образи и подтиква човек да премине през вътрешните си сложни състояния и да намери път към психична промяна. В този смисъл има съществена разлика между нея и музиката, предназначена само за релаксация.

 

Действа ли музиката като наркотик, достигайки до дълбоки пластове на съзнанието?

Музиката може да предизвиква силни и интензивни усещания в променено състояние на съзнанието. За разлика от някои преживявания под въздействие на вещества, които имат за цел „пътувания” и са с непредвидими последствия, ефектът на музиката е положителен, и не води до промяна на възприятията. Действието на музиката е резултат от цялостното взаимодействие между терапевт и клиент, което дава структура и опора на преживяванията по време на сесия.

 

Каква е разликата между вербалната терапевтична сесия и сесията по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение?

Има известни разлики в структурата на двата типа. В метода Водено с музика въображение сесията е малко по-дълга, около час и половина и минава през три етапа.

  1. Първият е разговор, в който клиентът споделя какъв е проблемът, с какви чувства и мисли идва, и какво от всичко това иска да изследва с музика.
  2. Вторият е същинската музикална част. За нея клиентът се настанява удобно, като най-често ляга и затваря очи. Преди музиката терапевтът прави кратко въвеждане с думи, близки до темите, асоциациите и чувствата от разговора. По време на музиката клиентът следи спонтанно възникващите си преживявания и ги казва на глас. В този метод всички спомени, образи, мисли, чувства и телесни усещания се наричат образи. Терапевтът слуша и много внимателно задава въпроси, свързани с образите, или подкрепя клиента, ако има нужда. По време на тази част човек е в променено състояние на съзнанието, в което има усещания, близки до сънуването, но същевременно е изцяло в реалността, знае къде се намира и има контрол над себе си.
  3. Третият етап е отново разговор. След като музиката свърши, клиентът излиза от промененото състояние на съзнанието и обсъжда с терапевта преживяното. Образите от „пътуването”се осмислят и интегрират. Често това се подпомага и с рисуване.

 

Съществуват ли сходни с Водено с музика въображение методи?

Съществуват и други психотерапевтични методи и техники, при които се работи с образи. Някои по-известни сред тях са: Активно въображение на К. Г. Юнг, Насочено афективно въображение на Х. Лойнер, Холотропно дишане на Ст. Гроф.

Има музикотерапевтични подходи, които работят със слушане на музика или с активно музициране с цел лечение, себеизразяване или психична промяна. Но докато при тях музикалните преживявания са основен фактор за въздействие, при метода Водено с музика въображение музиката е само един от елементите на терапевтичния процес.

Коментари

коментар(а)

Powered by Facebook Comments

Коментари

коментар(а)