“ Луксът трябва да е удобен. В противен случай не е лукс. ”

Ирина Димова

Психотерапевт

Ирина Димова е консултант на Fine Line в областта на психотерапията. Притежава магистърска степен по „Клинична социална работа” от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, след което специализира „Психотерапия” в Нов български университет, София.

Ирина Димова започва работа в частен психотерапевтичен кабинет през 2000г. През 2002 и 2003г. е групов терапевт в психиатричната клиника при УМБАЛ „Александровска”. В периода 2000 – 2001 е хоноруван асистент към БСУ в специалност „Социални дейности и консултиране”. От 2004г. досега работи като консултант и психотерапевт в Център „Интеракт” на Фондация „Сексуалност и здраве” и в Център за психотерапия, консултиране и креативни практики – София.

Преминала е редица обучения и квалификации, сред които двугодишно обучение по психодинамична психотерапия, едногодишно обучение в група по супервизия на терапевтична и консултативна работа, курс по фокусирана към решение краткосрочна психотерапия, обучителна програма „Психодрама, социометрия и групова терапия” на фондация Психотерапия 2000.

Ирина е член на Българска асоциация по психотерапия, Регистър на психотерапевтите в България, Българско дружество за психодрама и групова терапия, Асоциация за водено с музика въображение, Българска асоциация по музикотерапия.

Ирина прави ролеви тренинги и психодрама, игри с музика, антистрес програма, занимава се с родителство – включително актуалната тема днес за пълноценното съчетаване на родителство и работа. Ето някои от темите в тази област:

– Изграждане на емоционална връзка (доверие) между родители и деца;
– Конкуренцията в семейството – коалиции, ревност, съперничество;
– Семейството като предизвикателство и стимул за личностно развитие;
– “Идеалният родител” – що е то?!
– Партньорски взаимоотношения в семейството;
– Ролите и промяна на ролите в семейството при появата на дете;
– Изграждане на самостоятелност при децата, социализация (детска ясла, градина, училище);
– Разликата в поколенията при възпитанието на децата – шаблони, рамки, предразсъдъци и клишета;
– Родителите като фактор за формирането на правилна самооценка и оценка при детето

 

 За повече информация посетете: http://transformia.org/Irina Dimova

Коментари

коментар(а)

Powered by Facebook Comments

Проектът Школа за родители продължава и през 2014г.!

След изключително добрите отзиви от изтеклата година, продължават ежемесечните безплатни лекции на тема родителство - Школа за родители "Как да пораснем заедно". прочети повече »

Водено от музиката въображение – да намериш път към психична промяна

Има музикотерапевтични подходи, които работят със слушане на музика или с активно музициране с цел лечение, себеизразяване или психична промяна. прочети повече »