“ Луксът трябва да е удобен. В противен случай не е лукс. ”