“ Луксът трябва да е удобен. В противен случай той не е лукс. ”